Sociálne služby

Prehľad ponúkaných sociálnych služieb, cenníky, aktualny stav obsadenosti


Poskytované služby

DOPLNIT poskytovane služby-


Podmienky prijatia

DOPLNIT

Podmienky


Postup pri prijatí do zariadenia

Predložiť kompletne vyplnenú žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby,ktorej súčasťou musia byť prílohy:

  • potvrdenie o príjme (výška dôchodku, iný príjem)
  • doklad o majetkových pomeroch – čestné prehlásenie
  • súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov
  • doklad o pozbavení spôsobilosti na právne úkony (ak bol žiadateľ zbavený) 

Žiadosť vlastnoručne podpísať 

Keď je žiadosť kompletná, 
bude zaevidovaná a v prípade voľného miesta bude žiadateľ vyzvaný k nástupu do zariadenia. Ak v zariadení nebude voľné miesto a žiadateľ trvá na umiestnení, zaradí sa do Evidencie čakateľov.

Všetky informácie spojené s činnosťou zariadenia, s prijímaním aj pobytom v zariadení, s podávaním návrhov, podnetov a žiadostí, je možné získať na adrese zariadenia v úradných hodinách, t.j. pondelok až piatok od 07,00 do 15,00 hod. alebo na telefónnych číslach uvedených v kontaktoch.
Predpisy, pokyny a inštrukcie, podľa ktorých zariadenie koná a rozhoduje, alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických a právnických osôb vo vzťahu k zariadeniu, sú upravené zriaďovacou listinou, platným všeobecne záväzným nariadením Nitrianskeho samosprávneho kraja (VZN NSK č. 1/2014 o platení úhrad za poskytované sociálne služby a platieb za iné činnosti v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja v platnom znení), Domácim poriadkom, Organizačným poriadkom a ostatnými internými smernicami zariadenia.


Cenník služieb

Výpočtový list úhrady od 01.02.2024 podľa Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 2/2023 platného od 01.02.2024 o zabezpečovaní poskytovania sociálnych služieb, určenia sumy úhrady za sociálnu službu a iné činnosti, spôsob jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja

Klienti sú ubytovaní v 1, 2 a 3 lôžkových izbách na troch rôznych oddeleniach, kde sú umiestnení podľa aktuálneho zdravotného stavu. Výška úhrady za ubytovanie sa vypočíta podľa podľa veľkosti izby (metra štvorcového) na príslušnom oddelení na jedného klienta. Izby sú zariadené základným bytovým vybavením ako je skriňa, vitrína, posteľ, kreslo, stolík, umývadlo a botník. Klienti si môžu so sebou priniesť vlastný televízor, rádio, drobné spomienkové predmety na zútulnenie izby. Súčasťou izieb na lôžkovom oddelení sú miestnosti na osobnú hygienu.

I. a II. odd.

- 1 post. – 15,59 m2 x 0,16 = 2,49 + 0,50 = 2,99 x 28 = 83,72 €

- 1 post. – 15,59 m2 x 0,16 = 2,49 + 0,50 = 2,99 x 29 = 86,71 €

- 1 post. – 15,59 m2 x 0,16 = 2,49 + 0,50 = 2,99 x 30 = 89,70 €

- 1 post. – 15,59 m2 x 0,16 = 2,49 + 0,50 = 2,99 x 31 = 92,69 €

- 1 post. - 11,92 m2 x 0,16 = 1,90 + 0,50 = 2,41 x 28 = 67,48 €

- 1 post. - 11,92 m2 x 0,16 = 1,90 + 0,50 = 2,41 x 29 = 69,89 €

- 1 post. - 11,92 m2 x 0,16 = 1,90 + 0,50 = 2,41 x 30 = 72,30 €

- 1 post. - 11,92 m2 x 0,16 = 1,90 + 0,50 = 2,41 x 31 = 74,71 €

- 2 post. - 8,14 m2 x 0,16 = 1,30 + 0,26 = 1,56 x 28 = 43,68 €

- 2 post. - 8,14 m2 x 0,16 = 1,30 + 0,26 = 1,56 x 29 = 45,24 €

- 2 post. - 8,14 m2 x 0,16 = 1,30 + 0,26 = 1,56 x 30 = 46,80 €

- 2 post. - 8,14 m2 x 0,16 = 1,30 + 0,26 = 1,56 x 31 = 48,36 €

- 2 post. - 9,03 m2 x 0,16 = 1,44 + 0,26 = 1,71 x 28 = 47,88 €

- 2 post. - 9,03 m2 x 0,16 = 1,44 + 0,26 = 1,71 x 29 = 49,59 €

- 2 post. - 9,03 m2 x 0,16 = 1,44 + 0,26 = 1,71 x 30 = 51,30 €

- 2 post. - 9,03 m2 x 0,16 = 1,44 + 0,26 = 1,71 x 31 = 53,01 €

III. A odd.

- 2 post. - 8,33 m2 x 0,16 = 1,33 + 0,26 = 1,59 x 28 = 44,52 €

- 2 post. - 8,33 m2 x 0,16 = 1,33 + 0,26 = 1,59 x 29 = 46,11 €

- 2 post. - 8,33 m2 x 0,16 = 1,33 + 0,26 = 1,59 x 30 = 47,70 €

- 2 post. - 8,33 m2 x 0,16 = 1,33 + 0,26 = 1,59 x 31 = 49,29 €

- 2 post. - 8,68 m2 x 0,16 = 1,38 + 0,26 = 1,65 x 28 = 46,20 €

- 2 post. - 8,68 m2 x 0,16 = 1,38 + 0,26 = 1,65 x 29 = 47,85 €

- 2 post. - 8,68 m2 x 0,16 = 1,38 + 0,26 = 1,65 x 30 = 49,50 €

- 2 post. - 8,68 m2 x 0,16 = 1,38 + 0,26 = 1,65 x 31 = 51,15 €

- 2 post. - 8,81 m2 x 0,16 = 1,40 + 0,26 = 1,67 x 28 = 46,76 €

- 2 post. - 8,81 m2 x 0,16 = 1,40 + 0,26 = 1,67 x 29 = 48,43 €

- 2 post. - 8,81 m2 x 0,16 = 1,40 + 0,26 = 1,67 x 30 = 50,10 €

- 2 post. - 8,81 m2 x 0,16 = 1,40 + 0,26 = 1,67 x 31 = 51,77 €

-2 post. - 8,93 m2 x 0,16 = 1,42 + 0,26 = 1,69 x 28 = 47,32 €

-2 post. - 8,93 m2 x 0,16 = 1,42 + 0,26 = 1,69 x 29 = 49,01 €

-2 post. - 8,93 m2 x 0,16 = 1,42 + 0,26 = 1,69 x 30 = 50,70 €

-2 post. - 8,93 m2 c 0,16 = 1,42 + 0,26 = 1,69 x 31 = 52,39 €

- 2 post. - 8,96 m2 x 0,16 = 1,43 + 0,26 = 1,69 x 28 = 47,32 €

- 2 post. - 8,96 m2 x 0,16 = 1,43 + 0,26 = 1,69 x 29 = 49,01 €

- 2 post. - 8,96 m2 x 0,16 = 1,43 + 0,26 = 1,69 x 30 = 50,70 €

- 2 post. - 8,96 m2 x 0,16 = 1,43 + 0,26 = 1,69 x 31 = 52,39 €

- 2 post. – 9,11 m2 x 0,16 = 1,45 + 0,26 = 1,72 x 28 = 48,16 €

- 2 post. - 9,11 m2 x 0,16 = 1,45 + 0,26 = 1,72 x 29 = 49,88 €

- 2 post. - 9,11 m2 x 0,16 = 1,45 + 0,26 = 1,72 x 30 = 51,60 €

- 2 post. - 9,11 m2 x 0,16 = 1,45 + 0,26 = 1,72 x 31 = 53,32 €

- 2 post. - 9,40 m2 x 0,16 = 1,50 + 0,26 = 1,76 x 28 = 49,28 €

- 2 post. - 9,40 m2 x 0,16 = 1,50 + 0,26 = 1,76 x 29 = 51,04 €

- 2 post. - 9,40 m2 x 0,16 = 1,50 + 0,26 = 1,76 x 30 = 52,80 €

- 2 post. - 9,40 m2 x 0,16 = 1,50 + 0,26 = 1,76 x 31 = 54,56 €

III.B odd.

- 2 post. - 8,17 m2 x 0,16 = 1,30 + 0,26 = 1,57 x 28 = 43,96 €

- 2 post. - 8,17 m2 x 0,16 = 1,30 + 0,26 = 1,57 x 29 = 45,53 €

- 2 post. - 8,17 m2 x 0,16 = 1,30 + 0,26 = 1,57 x 30 = 47,10 €

- 2 post. - 8,17 m2 x 0,16 = 1,30 + 0,26 = 1,57 x 31 = 48,67 €

- 3 post. – 11,21 m2 x 0,16 = 1,79 x 28 = 50,12 €

- 3 post. – 11,21 m2 x 0,16 = 1,79 x 29 = 51,91 €

- 3 post. – 11,21 m2 x 0,16 = 1,79 x 30 = 53,70 €

- 3 post. – 11,21 m2 x 0,16 = 1,79 x 31 = 55,49 €


Stravovanie sa zabezpečuje prípravou stravy vo vlastnej stravovacej prevádzke. Ponúkame tri druhy stravy – racionálna strava, šetriaca strava a diabetická strava. Úhrada za stravovanie prijímateľa sa vypočíta podľa toho, aký druh stravy mu prislúcha podľa zdravotného stavu. Celodennú stravnú jednotku tvoria hlavné jedlá (raňajky, obed, večera, pri diétnom stravovaní druhá večera) a vedľajšie jedlá (desiata, olovrant). Mobilní prijímatelia sa stravujú v spoločnej jedálni, kde ich obsluhuje zdravotnícky personál. Imobilní prijímatelia sú obsluhovaní na svojich izbách.

1. Racionálna strava :

a) 28 dní v mesiaci/ : 3,90€/denne + 4,59 € = 8,49/denne - 237,72 € / mesačne

b) 29 dní v mesiaci/ : 3,90 €/denne + 4,59 € = 8,49/denne – 246,21 € / mesačne

c) 30 dní v mesiaci/ :3,90 €/denne + 4,59 € = 8,49/denne - 254,70 € / mesačne

d) 31 dní v mesiaci/: 3,90 €/denne + 4,59 € = 8,49/denne - 263,19 € / mesačne

Racionálna strava bez večere :

a) 28 dní v mesiaci/ : 2,73 €/denne + 3,213 € = 5,943/denne - 166,40 € /mesačne

b) 29 dní v mesiaci/ : 2,73 €/denne + 3,213 € = 5,943/denne – 172,34 € /mesačne

c) 30 dní v mesiaci/ :2,73 €/denne + 3,213 € = 5,943/denne - 178,29 € /mesačne

d) 31 dní v mesiaci/ : 2,73 €/denne + 3,213 € = 5,943/denne - 184,23 € /mesačne

2. Šetriaca strava :

a) 28 dní v mesiaci/ : 4,29 €/denne + 4,59 € = 8,88/denne - 248,64 € / mesačne

b) 29 dní v mesiaci/ : 4,29 €/denne + 4,59 € = 8,88/denne - 257,52 €/ mesačne

c) 30 dní v mesiaci/ : 4,29 €/denne + 4,59 € = 8,88/denne - 266,40 €/ mesačne

d) 31 dní v mesiaci/ : 4,29 €/denne + 4,59 € = 8,88/denne - 275,28 €/ mesačne

3. Diabetická strava :

a) 28 dní v mesiaci/ : 4,88 € /denne + 4,59 € = 9,47/denne - 265,16 € /mesačne

b) 29 dní v mesiaci/ : 4,88 €/denne + 4,59 € = 9,47/denne -  274,63 €/mesačne

c) 30 dní v mesiaci/ : 4,88 €/denne +  4,59 € = 9,47/denne -  284,10 € /mesačne

c) 31 dní v mesiaci/ : 4,88 €/denne + 4,59 € =  9,47/denne -  293,57 € /mesačne

Odkázanosť - sa vypočíta v závislosti od stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby určeného v posudku o odkázanosti na sociálnu službu podľa zdravotného stavu vydaného obcou, mestom alebo Vyšším územným celkom v Nitre. Služby nášho zariadenia sú určené predovšetkým občanom s odkázanosťou V. a VI. stupňa.

II. stupeň odkázanosti :

a)28 dní v mesiaci/        1,98 € /denne        55,44 €/mesačne

b)29 dní v mesiaci/        1,98 €/denne         57,42€/mesačne

c)30 dní v mesiaci/        1,98 € /denne        59,40 €/mesačne

d)31 dní v mesiaci/        1,98 € /denne        61,38 €/mesačne

III. stupeň odkázanosti :

a)28 dní v mesiaci/         2,38 €/denne        66,64 €/ mesačne

b)29 dní v mesiaci/         2,38 €/denne        69,02 €/ mesačne

c)30 dní v mesiaci/         2,38 €/denne        71,40 €/ mesačne

d)31dní v mesiaci/          2,38€/denne         73,78 €/ mesačne

IV. stupeň odkázanosti : 

a)28 dní v mesiaci /        2,74 €/denne        76,72 €/ mesačne

b)29 dní v mesiaci/         2,74  €/denne       79,46 €/ mesačne

c)30 dní v mesiaci/         2,74 €/denne        82,20 €/ mesačne

d)31dní v mesiaci/          2,74 €/denne        84,94 €/ mesačne

V. stupeň odkázanosti :

a)28 dní v mesiaci/         3,25 €/denne        91,00 €/ mesačne

b)29 dní v mesiaci/         3,25 €/denne       94,25 €/ mesačne

c)30 dní v mesiaci/         3,25 €/denne       97,50 €/ mesačne

d)31dní v mesiaci/          3,25 €/denne      100,75 €/ mesačne

VI. stupeň odkázanosti :

a)28 dní v mesiaci/         3,90 €/ denne      109,20 €/ mesačne

b)29 dní v mesiaci/         3,90 €/ denne      113,10 €/mesačne

c)30 dní v mesiaci/         3,90 €/ denne       117,00€/mesačne

d)31 dní v mesiaci/        3,90 €/ denne       120,90€/mesačne

Starostlivosť o osobné prádlo ako aj posteľné prádlo je zabezpečované vlastnou práčovňou. Celková úhrada v našom zariadení je vypočítaná v závislosti od počtu lôžok na izbe, kde je klient umiestnený, od stupňa odkázanosti na sociálnu službu a od druhu odoberanej stravy.

2. upratovanie

- 0,60 € / denne  x 8 dní (mes.štandard) -   4,80 €/ mesačne

- 0,60 €/denne    x 28 dní (mesačne) -        16,80 € / mesačne

                            x 29 dní (mesačne) -        17,40 € / mesačne

                            x 30 dní (mesačne)          18,00 €/ mesačne

                            x 31 dní (mesačne) -        18,60 € / mesačne

3. pranie

- 1,00 / denne x 8 dní (mes.štandard) -      8,00 / mesačne

- 1,00 € / denne x 15 dní (mes.štandard) -  15,00 € / mesačne


4. žehlenie a údržba bielizne a šatstva

- 0,60 € / denne x 8 dní ( mes.štandard) -     4,80 € / mesačne

- 0,60 € / denne x 15 dní ( mes.štandard) -   9,00 € / mesačne


5. užívanie spoločných priestorov :

- 0,20 € / denne x 28 dní ( mesačne) -         5,60 € / mesačne

                           x 29 dní  (mesačne) -        5,80 € / mesačne

                           x 30 dní  (mesačne) -        6,00 € / mesačne

                           x 31 dní (mesačne) -         6,20 € / mesačne

Pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva nad rámec uvádzaných štandardov sa vyúčtováva nasledujúci kalendárny mesiac na základe skutočne odobratých služieb.


Štandardy kvality poskytovania sociálnych služieb

Podmienky kvality sociálnej služby:

  • Zákon č. 448/2008 o sociálnych službách určuje v § 104 a v prílohe 2 hodnotenie podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby.
  • Nový zákon č. 485/2013 o sociálnych službách v prílohe 2 dopĺňa, upravuje a bližšie popisuje podmienky kvality stanovené zákonom č. 448/2008. 
  • Podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby sú nástrojom na hodnotenie a zároveň zlepšovanie kvality poskytovaných sociálnych služieb. Sú cestou na zlepšenie toho, čo v sociálnych službách dobre nefunguje. 
  • Kvalitné sociálne služby sú také, ktoré umožnia prijímateľom sociálnych služieb žiť kvalitný život a byť spokojní. Konkrétne ide o to, aby prijímatelia boli tí, ktorí rozhodujú o tom, čo potrebujú a ľudia, ktorí s nimi pracujú im pomáhali hľadať cestu, ako to naplniť.

Podmienky kvality sa hodnotia v 4 oblastiach:

I. oblasť
I. oblasť - dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd

Základné ľudské práva a slobody
Prioritou zamestnancov "MAGNÓLIA“, Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo je poskytovať sociálne služby v súlade so základnými ľudskými právami, správajú sa s rešpektom a úctou, nediskriminujú prijímateľa sociálnej služby (PSS) zo žiadneho dôvodu (pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, či iného zmýšľania národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, majetku, rodu). 

Sociálny status prijímateľa sociálnej služby
"MAGNÓLIA“, Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo rešpektuje a podporuje zachovanie identity prijímateľa, osobnej integrity, osobnej nezávislosti, individuálnej rozmanitosti a aktívne zabezpečuje právo na prístup k individualizovanej podpore. 

Vzťahy, rodina a komunita
"MAGNÓLIA“, Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo rešpektuje a podporuje prirodzené vzťahy v rámci jeho rodiny a komunity a má vypracovaný Koncept na spoluprácu s rodinou PSS.

II. oblasť
II. oblasť - procedurálne podmienky

Vymedzenie účelu a obsahu poskytovania sociálnej služby a prístupu k prijímateľovi sociálnej služby.

Poskytovateľ sociálnej služby presadzuje partnerský, individuálny a aktívny prístup k PSS, ktorý vedie PSS k spoluzodpovednosti, spolurozhodovaniu, splnomocňovaniu a objavuje hodnotu terajšieho a potencionálneho prínosu PSS pre spoločnosť.
Naša vízia: byť moderným zariadením, ale zároveň rešpektovať slobodnú vôľu prijímateľa služby a poskytnúť mu teplo domova.
Misia
: poslaním zariadenia je poskytnúť klientom domov, prostredie lásky a nádeje. 

Určenie postupov a podmienok poskytovania sociálnej služby a aj jej rozsahu a formy

Predmetom našej činnosti je poskytovanie sociálnych služieb fyzickým osobám, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. Určenie postupu pri uzatváraní zmluvy o poskytovaní sociálnej služby,,MAGNÓLIA“, Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo poskytne záujemcovi o poskytovanie sociálnej služby dostatočný časový priestor na preštudovanie návrhu zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. Sociálny pracovník ZSS budúcemu prijímateľovi, vysvetlí jednotlivé ustanovenia zmluvy a zodpovie prípadné otázky. Podmienky zmluvy dohodne s budúcim prijímateľom individuálne. Určenie postupov a pravidiel na dosiahnutie účelu a odborného zamerania pri poskytovaní sociálnej služby prostredníctvom metód, techník a postupov sociálnej práce a zásad poskytovania sociálnej službySociálne služby poskytuje personál , ktorý je na vysokej odbornej úrovni a pozná individuálne potreby a ciele prijímateľa a pomáha pri ich dosahovaní. Určenie postupov a pravidiel na vypracovanie, realizovanie a hodnotenie individuálneho plánu prijímateľa sociálnej služby alebo určenie postupov a pravidiel práce s prijímateľom sociálnej službyPo uplynutí adaptačného obdobia v zariadení si zodpovedný zamestnanec zariadenia dohodne s PSS na základe požiadaviek, potrieb a schopností ciele, ktoré chce PSS dosiahnuť pre skvalitnenie života. Tieto ciele sú stanovené v individuálnom pláne PSS, ktorý je dokumentom spolupráce PSS a zamestnancov zariadenia. V rámci procesu individuálneho plánovania je PSS pridelený kľúčový pracovník, ktorý PSS podporuje a sprevádza v procese individuálneho plánovania a všíma si záujmy, potreby, hodnoty a ciele PSS. Určenie postupov a pravidiel prevencie krízových situácií. Určenie postupov a pravidiel pri používaní prostriedkov netelesného obmedzenia a telesného obmedzeniaNaše zariadenie sa zaoberá rizikami a ich prerastaním do krízových situácií, aby v jednotlivých fázach poskytovania sociálnych služieb nedošlo k porušovaniu ľudských práv a slobôd. Individuálny plán PSS obsahuje aj rizikový plán. Prostriedky telesného alebo netelesného obmedzenia môžu zamestnanci zariadenia použiť len v rizikových situáciách, kedy by mohlo dôjsť k ohrozeniu zdravia alebo života PSS alebo iných osôb. Poskytovanie informácií záujemcom o sociálnu službu a prijímate ľom sociálnej služby v im zrozumiteľnej forme, podľa ich individuálnych plánovZáujemcovi o sociálnu službu, prijímateľovi sociálnej služby a jeho rodinným príslušníkom sú poskytované komplexné, pravdivé a zrozumiteľné informácie o sociálnych službách formou komunikácie, ktorá je pre nich prijateľná a ktorej obsah pochopia. Podpora a pomoc prijímateľovi sociálnej služby pri sprostredkovaní a využívaní inej verejnej služby podľa jeho potrieb a schopnosti a cieľov,,MAGNÓLIA“, Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo aktívne podporuje PSS pri využívaní služieb iných poskytovateľov a organizácií, ktoré využívali aj počas svojho života v domácom prostredí. Určenie postupov a pravidiel na zisťovanie spokojnosti prijímateľov sociálnych služieb so všetkými zložkami poskytovanej sociálnej služby a využívanie zistených skutočností pri zvyšovaní kvality poskytovanej sociálnej služby a určenie spôsobu podávania sťažnosti súvisiacej s poskytovaním sociálnej službyNaše zariadenie informuje PSS ešte pred podpisom zmluvy o tom, že má právo vyjadriť spokojnosť alebo nespokojnosť s kvalitou poskytovaných a zabezpečovaných sociálnych služieb. Pripomienky, podnety na zlepšenie, námietky alebo sťažnosti môžu prijímatelia podávať kedykoľvek do schránky umiestnenej na recepcii. Hodnotenie poskytovateľa sociálnej služby, či je spôsob poskytovania sociálnej služby v súlade s potrebami prijímateľa sociálnej služby a v súlade s cieľmi poskytovanej služby,,MAGNÓLIA“, Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo pravidelne hodnotí procesy poskytovania sociálnych služieb, či sú v súlade s účelom a cieľmi poskytovanej sociálnej služby. Pravidelne analyzuje a prehodnocuje, či možnosti ním poskytovanej sociálnej služby nelimitujú realizáciu cieľov individuálnych plánov PSS a vyvodzuje z toho opatrenia.

III. oblasť
III. oblasť - personálne podmienky

Vypracovanie štruktúry a počtu pracovných miest, kvalifikačných predpokladov na ich plnenie v súlade s § 84 s určením štruktúry, povinnosti a kompetencií jednotlivých zamestnancov, počet zamestnancov je primeraný počtu prijímateľov sociálnych služieb a ich potrebám
"MAGNÓLIA“, Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo garantuje svojim PSS, že odborní zamestnanci majú vzdelanie a skúsenosti, ktoré zodpovedajú ich pracovnej pozícii.

Určenie postupov, pravidiel a podmienok na prijímanie zamestnancov, zaškoľovanie zamestnancov, ktoré je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi
"MAGNÓLIA“, Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo pri postupoch, pravidlách a podmienkach prijímania zamestnancov poskytovateľa sociálnych služieb je rozhodujúcim kritériom odborná kvalifikovanosť pre danú pracovnú pozíciu a osobnostné predpoklady záujemcov. 

Určenie postupov, pravidiel a podmienok na rozvoj ďalšieho vzdelávania a zvyšovania odbornej spôsobilosti zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, a na hodnotenie zamestnancov, ktoré zahŕňajú vypracovanie osobných cieľov, úloh a potrebu ďalšieho vzdelávania a spôsob ich naplnenia
Máme vypracovaný program ďalšieho vzdelávania zamestnancov, ktorý v priamej práci s prijímateľmi napĺňa ciele a poslanie zariadenia. Program sa odvíja od zistených potrieb prijímateľov a trendov v oblasti poskytovania sociálnych služieb. 

Systém supervízie u poskytovateľa sociálnej služby
Poznatky a odporúčania získané v rámci uskutočnenej supervízie uplatňuje ZSS pre skvalitnenie poskytovaných sociálnych služieb.

IV. oblasť
IV. oblasť - prevádzkové podmienky

Zabezpečenie prevádzkových podmienok zodpovedajúce kapacite, druhu poskytovanej sociálnej služby a potrebám prijímateľov sociálnych služieb v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi
Miesto poskytovania sociálnej služby a prevádzkové podmienky poskytovania sociálnej služby zodpovedajú počtu prijímateľov sociálnej služby, druhu poskytovanej služby, potrebám prijímateľov sociálnych služieb a sú v súlade s platnými právnymi predpismi. 

Určenie postupu a spôsobu spracúvania a poskytovania informácií o poskytnutej sociálnej službe, ktoré sú dostupné prijímateľovi sociálnej služby, jeho rodine, komunite a verejnosti v prijateľnej a zrozumiteľnej forme
Pre prijímateľa sociálnej služby, jeho rodinu, komunitu a verejnosť poskytuje poskytovateľ sociálnej služby také informácie o sociálnej službe, ktoré sú dostupné, úplné a v zrozumiteľnej forme. 

Hodnotenie vypracovania výročnej správy v súlade s týmto zákonom alebo hodnotenie záverečného účtu
"MAGNÓLIA“, Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo dodržuje zákony a všetky príslušné predpisy. O svojej činnosti za príslušný rok informuje vo výročnej správe, ktorú zverejňuje na svojej webovej stránke. 

Určenie pravidiel prijímania darov
Naše zariadenie má písomne vypracované postupy a pravidlá prijímania, použitia a zverejňovania peňažných a nepeňažných darov.

Viacúrovňový systém

Viacúrovňový systém hodnotenia podmienok kvality

Oblasti sú dôležité rámce poskytovania sociálnych služieb. Jednotlivé oblasti sú rozdelené do viacerých kritérií, ktoré tieto rámce bližšie špecifikujú. Pre každé kritérium je stanovený štandard, ktorý pomenúva znaky kvality v danom kritériu a oblasti poskytovanej sociálnej služby. V indikátoroch sú v troch kvalitatívnych a kvantitatívnych úrovniach.


Aktivity pre prijímateľov sociálnych služieb

DOPLNIT


"MAGNÓLIA", Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo

Športová 322/11, 947 01 Hurbanovo
Telefón: 035-760 2582, 035-760 3200
IČO: 003 52 314
DIČ: 202 102 94 72

Pre kontakt s príbuznými:

I. a II. poschodie (vedúca): 0915 314 695
Oddelenie III.A (vedúca): 0915 314 725
Oddelenie III.B: (vedúca): 0915 314 662
Hlavná sestra: 0917 349 094

© Magnólia - Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo | Kontakt