MAGNÓLIA

Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo

Montfix - mapa, kontakt

Názov: MAGNÓLIA - Zariadenie sociálnych služieb
Adresa: Športová 11
947 01 Hurbanovo
Zriaďovateľ: Nitriansky samosprávny kraj
Telefón: 035 / 760 2582, 035 / 760 3200
Email:
Facebook: facebook.com/magnoliahurbanovo
GPS: 47.871028458, 18.183606863
IČO: 003 52 314
DIČ: 202 102 94 72
Právna forma: Rozpočtová organizácia
Sponzorský účet: SK07 8180 0000 0070 0030 6431
Sociálna pracovníčka: 035 / 760 4371
Zodpovedná osoba
pre ochranu osobných údajov: 0905 223 001

V prípade záujmu kontaktovania sa s príbuzným odporúčame v čase od 8:30 do 11:30 a od 15:00 do 20:00 hodiny volať nasledovné telefónne čísla:
I. a II. poschodie: 0915 314 695 - vedúca
Hlavná sestra: 0917 349 094
Oddelenie III. A 0915 314 725 - vedúca
Oddelenie. III. B 0915 314 662 - vedúca