MAGNÓLIA

Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo

Kontaktovať nás môžete aj prostredníctvom nasledovného formulára:
Montfix - mapa, kontakt

Názov: MAGNÓLIA - Zariadenie sociálnych služieb
Adresa: Športová 11
947 01 Hurbanovo
Zriaďovateľ: Nitriansky samosprávny kraj
Telefón: 035 / 760 2582
Sociálna pracovníčka: 035 / 760 4371
Fax: 035 / 760 3200
IČO: 003 52 314
DIČ: 202 102 94 72
Právna forma: Rozpočtová organizácia
Sponzorský účet: SK07 8180 0000 0070 0030 6431
Email:
Facebook: facebook.com/magnoliahurbanovo
GPS: 47.871028458, 18.183606863