MAGNÓLIA

Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo

ÚVOD

Zariadenie sociálnych služieb Magnólia v Hurbanove je rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou zriadená Nitrianskym samosprávnym krajom. Sociálne služby poskytujeme od roku 1977. Našou prioritou je ľudský, ústretový a trpezlivý prístup ku klientom, rodinným príslušníkom a ostatným partnerom.
Stacks Image 4435
Stacks Image 4438

O nás

Našim cieľom je zabezpečiť dôstojnú jeseň života starším občanom a občanom odkázaným na pomoc inej osoby. Hlavný dôraz kladieme na citlivý a láskavý prístup.
Stacks Image 4449
Stacks Image 4452

Naše zariadenie

Budova zariadenia je situovaná na okraji mesta Hurbanovo. Obytná časť pozostáva z 12 jednoposteľových, z 39 dvojposteľových a z 30 trojposteľových izieb.
Stacks Image 4463
Stacks Image 4466

Fotogaléria

Pozrite si cez objektív fotoaparátu ako žijeme, čo robíme a čo nás baví. Na tomto mieste by sme radi predstavili najúspešnejšie zábery z uplynulých rokov.