Obec Vrbová nad Váhom

MAGNÓLIA

Zariadenie sociálnych služieb Magnólia v Hurbanove je rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou zriadená Nitrianskym samosprávnym krajom. Sociálne služby poskytujeme od roku 1977. Prioritou je ľudský, ústretový a trpezlivý prístup ku klientom, rodinným príslušníkom a ostatným partnerom.

Logo Vrbová nad Váhom

Archív aktualít

Aktuality


Plán postupného uvoľňovania opatrení uložených pre COVID–19

Publikované: | Kategória:

Na základe uvoľňovania opatrení v sociálnych službách v súvislosti s ochorením COVID-19, ,,MAGNÓLIA“, Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo sprístupnilo návštevy od 05.06.2020 nasledovne:

 1. Výlučne vo vonkajších priestoroch zariadenia konkrétne v 1 zastrešenom altánku a na 3 vyhradených miestach priamo v areáli zariadenia počas celého týždňa v čase od 9.00 – 11.00 hod. a od 13.00 - 15.00 hod na vopred (min24/hod.) dohodnutý deň a čas. Odporúčaný čas návštev vo vonkajších priestoroch je max. do 60 min. Návštevy bude možné realizovať len v prípade priaznivého počasia.
 2. V ojedinelých prípadoch, keď klient vzhľadom na svoj nepriaznivý zdravotný stav nemôže prísť a ani byť privezený na vyhradené miesto (keď je trvale pripútaný k lôžku alebo je v paliatívnej starostlivosti) návšteva sa mu umožní aj v obytnej jednotke, a to iba v odpoludňajších hodinách v čase medzi 14,00 – 16,00 hod., avšak iba v trvaní max. 30 minút s dodržaním bezpečnostných opatrení (vlastné rúško a rukavice, jednorazový plášť a návleky na obuv budú zabezpečené zo strany zariadenia).
 3. Návštevné hodiny končia o 16,00 hod., kedy všetky návštevy opustia areál zariadenia.
 4. Klient môže mať naraz na návšteve iba dvoch návštevníkov vo veku nad 15 rokov. Počas návštevy nie povolené konzumovať jedlá a nápoje.
 5. Rodinní príslušníci majú povinnosť každú návštevu vopred dohodnúť na tel. čísle 035/ 760 25 82 (recepcia zariadenia).
 6. Pri príchode do zariadenia je potrebné sa ohlásiť na recepcii zvončekom na hlavnej bráne zariadenia, následne bude ohlásený službukonajúci personál, ktorý pri vstupe usmerní návštevníka a odmeria telesnú teplotu bezdotykovým teplomerom. Návštevník zároveň vyplní dotazník obsahujúci aj čestné prehlásenie súvisiace s anamnézou pre COVID – 19. V prípade podozrenia z ochorenia, napríklad pri nameranej zvýšenej telesnej teplote návštevy, táto u klienta nebude povolená.
 7. Návšteva sa zapíše do knihy návštev ( osobitne každá osoba aj v prípade rodinných príslušníkov a pri svoje meno sa poznačí hodnota nameranej telesnej teploty.
 8. Neodporúča sa prinášať klientom potraviny s krátkou dobou trvanlivosti ( mliečne výrobky, domáca varená strava, zákusky a pod.), je možné priniesť nevyhnutné ošatenie, hygienické potreby, balené nealkoholické nápoje, jednotlivo balené trvanlivé potraviny (napr. konzervy, kompóty, piškóty, keksy, sladkosti vprimeranom množstve). Upozorňujeme, že prinesené veci je potrebné označiť menom prijímateľa sociálnej služby a pri príchode ponechať na recepcii zariadenia a po vydezinfikovaní budú uložené na izbu príslušného prijímateľa sociálnej služby.
 9. Tieto uvoľnenia si zariadenie môže v prípade potreby zmeniť, z dôvodu zabezpečenia ochrany zdravia klientov a zamestnancov.
 10. Vážení návštevníci, prosíme Vás o toleranciu k ostatným a dodržiavaniu uvedených odporúčaní s cieľom naďalej udržať všetkých klientov aj zamestnancov v zdraví a v pohode.
 11. V prípade akýchkoľvek nejasností neváhajte prosím kontaktovať recepciu zariadenia na tel. čísle 035/ 760 25 82, kde Vás ochotne prepoja na zodpovednú osobu, ktorá Vám poskytne bližšie informácie.

Tešíme sa na Vás a radosť budú mať hlavne Vaši blízki.

V Hurbanove dňa 4.6.2020 Ing. Alžbeta Groheová, riaditeľka

MAGNÓLIA - Zariadenie sociálnych služieb

Športová 11, 947 01 Hurbanovo
Telefón: 035-760 2582, 035-760 3200
IČO: 003 52 314
DIČ: 202 102 94 72

Pre kontakt s príbuznými:

I. a II. poschodie (vedúca): 0915 314 695
Oddelenie III.A (vedúca): 0915 314 725
Oddelenie III.B: (vedúca): 0915 314 662
Hlavná sestra: 0917 349 094

© Magnólia - Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo | Kontakt