Obec Vrbová nad Váhom

MAGNÓLIA

Zariadenie sociálnych služieb Magnólia v Hurbanove je rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou zriadená Nitrianskym samosprávnym krajom. Sociálne služby poskytujeme od roku 1977. Prioritou je ľudský, ústretový a trpezlivý prístup ku klientom, rodinným príslušníkom a ostatným partnerom.

Logo Vrbová nad Váhom

Archív aktualít

Aktuality


Publikované:

Vážení rodinní príslušníci, známi, priatelia aj napriek informáciám, ktoré ste v posledných dňoch mohli zastihnúť v televízii a na sociálnych sieťach, Vám oznamujeme, že dňom 21.12.2020 je účinná vyhláška č. 49 Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne , ktorá zakazuje návštevy v pobytových zariadeniach sociálnej starostlivosti, celé znenie vyhlášky si môže prečítať nižšie:

                                                    ...
Publikované:

❗️❗️❗️❗️❗️ „MAGNÓLIA“, Zariadenie sociálnych služieb na základe Zápisnice z epidemiologického vyšetrenia z 2.12.2020 vydaného RÚVZ so sídlom v Komárne v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v záujme zastavenia šírenia nákazy Covid-19 zakazuje návštevy vrátane exteriéru v celom zariadení a zákaz vychádzania klientov zo zariadenia do odvolania.

Publikované:

ĎAKUJEME!!! ❤️ Vďaka grantovému programu "TU SME DOMA" od spoločnosti Heineken, získalo naše zariadenie "MAGNÓLIA" bezdotykový dávkovač dezinfekcie na ruky pre zabránenie šíreniu nákazy v komunite. https://www.facebook.com/magnoliahurbanovo

Publikované:

Milí naši príbuzní, známi a priatelia s radosťou Vám oznamujem, že cez víkend sme úspešne zvládli celoplošné testovanie v našom zariadení a všetci naši klienti a zamestnanci obdržali certifikát s negatívnym výsledkom. Veľké ďakujem ❤️ patrí všetkým zamestnancom, ktorí sa podieľali na testovaní za zodpovedný a ľudský prístup. https://www.facebook.com/magnoliahurbanovo

Ing. Alžbeta Groheová riaditeľka

Publikované:

Od 18.09.2020 ,,MAGNÓLIA“, Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo nepovoľuje návštevy v celom zariadení až do odvolania. Informovať sa môžete na tel. čísle 035/760 25 82.

V Hurbanove dňa 18.09.2020 Ing. Alžbeta Groheová, riaditeľka

Publikované: | Kategória:

Plán uvoľňovania opatrení v ,,MAGNÓLIA“, Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo v súvislosti s ochorením COVID-19

Realizácia plánu je priamo závislá od vývoja epidemiologickej situácie, od jednotlivých rozhodnutí krízového štábu, hlavného hygienika SR a od priebehu realizácie predchádzajúcej fáze.

I. FÁZA od 03.06.2020 Na základe uvoľňovania opatrení v sociálnych službách v súvislosti s ochorením COVID -19, ,,MAGNÓLIA“, Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo sprístupnilo návštevy od 05.06.2020 ...

MAGNÓLIA - Zariadenie sociálnych služieb

Športová 11, 947 01 Hurbanovo
Telefón: 035-760 2582, 035-760 3200
IČO: 003 52 314
DIČ: 202 102 94 72

Pre kontakt s príbuznými:

I. a II. poschodie (vedúca): 0915 314 695
Oddelenie III.A (vedúca): 0915 314 725
Oddelenie III.B: (vedúca): 0915 314 662
Hlavná sestra: 0917 349 094

© Magnólia - Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo | Kontakt