MAGNÓLIA

Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo

Služby a úhrady

Výpočtový list úhrady podľa Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 1/2014 platného od 01.07.2014 o platení úhrad za poskytované sociálne služby a platieb za iné činnosti v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja.
Ubytovanie
Klienti sú ubytovaní v 1, 2 a 3 lôžkových izbách na troch rôznych oddeleniach, kde sú umiestnení podľa aktuálneho zdravotného stavu. Výška úhrady za ubytovanie sa vypočíta podľa podľa veľkosti izby (metra štvorcového) na príslušnom oddelení na jedného klienta. Izby sú zariadené základným bytovým vybavením ako je skriňa, vitrína, posteľ, kreslo, stolík, umývadlo a botník. Klienti si môžu so sebou priniesť vlastný televízor, rádio, drobné spomienkové predmety na zútulnenie izby. Súčasťou izieb na lôžkovom oddelení sú miestnosti na osobnú hygienu.

I. a II. úsek
- 1 post. - 16 m2 x 0,16 = 2,56 + 0,50 = 3,06 x 28 = 85,68 €
- 1 post. - 16 m2 x 0,16 = 2,56 + 0,50 = 3,06 x 29 = 88,74 €
- 1 post. - 16 m2 x 0,16 = 2,56 + 0,50 = 3,06 x 30 = 91,80 €
- 1 post. - 16 m2 x 0,16 = 2,56 + 0,50 = 3,06 x 31 = 94,86 €

- 2 post. - 9 m2 x 0,16 = 1,44 + 0,26 = 1,70 x 28 = 47,60 €
- 2 post. - 9 m2 x 0,16 = 1,44 + 0,26 = 1,70 x 29 = 49,30 €
- 2 post. - 9 m2 x 0,16 = 1,44 + 0,26 = 1,70 x 30 = 51,00 €
- 2 post. - 9 m2 x 0,16 = 1,44 + 0,26 = 1,70 x 31 = 52,70 €

III. úsek
- 2 post. - 8 m2 x 0,16 = 1,28 + 0,26 = 1,54 x 28 = 43,12 €
- 2 post. - 8 m2 x 0,16 = 1,28 + 0,26 = 1,54 x 29 = 44,66 €
- 2 post. - 8 m2 x 0,16 = 1,28 + 0,26 = 1,54 x 30 = 46,20 €
- 2 post. - 8 m2 x 0,16 = 1,28 + 0,26 = 1,54 x 31 = 47,74 €

- 3 post. - 6 m2 x 0,16 = 0,96 x 28 = 26,88 €
- 3 post. - 6 m2 x 0,16 = 0,96 x 29 = 27,84 €
- 3 post. - 6 m2 x 0,16 = 0,96 x 30 = 28,80 €
- 3 post. - 6 m2 x 0,16 = 0,96 x 31 = 29,76 €

- 2 post. - 9 m2 x 0,16 = 1,44 + 0,26 = 1,70 x 28 = 47,60 €
- 2 post. - 9 m2 x 0,16 = 1,44 + 0,26 = 1,70 x 29 = 49,30 €
- 2 post. - 9 m2 x 0,16 = 1,44 + 0,26 = 1,70 x 30 = 51,00 €
- 2 post. - 9 m2 x 0,16 = 1,44 + 0,26 = 1,70 x 31 = 52,70 €

IV. úsek
- 2 post. - 8 m2 x 0,16 = 1,28 + 0,26 = 1,54 x 28 = 43,12 €
- 2 post. - 8 m2 x 0,16 = 1,28 + 0,26 = 1,54 x 29 = 44,66 €
- 2 post. - 8 m2 x 0,16 = 1,28 + 0,26 = 1,54 x 30 = 46,20 €
- 2 post. - 8 m2 x 0,16 = 1,28 + 0,26 = 1,54 x 31 = 47,74 €

- 3 post. - 13 m2 x 0,16 = 2,08 + 0,13 = 2,21 x 28 = 61,88 €
- 3 post. - 13 m2 x 0,16 = 2,08 + 0,13 = 2,21 x 29 = 64,09 €
- 3 post. - 13 m2 x 0,16 = 2,08 + 0,13 = 2,21 x 30 = 66,30 €
- 3 post. - 13 m2 x 0,16 = 2,08 + 0,13 = 2,21 x 31 = 68,51 €
Stravovanie
Stravovanie sa zabezpečuje prípravou stravy vo vlastnej stravovacej prevádzke. Ponúkame tri druhy stravy – racionálna strava, šetriaca strava a diabetická strava. Úhrada za stravovanie klienta sa vypočíta podľa toho, aký druh stravy mu prislúcha podľa zdravotného stavu. Celodennú stravnú jednotku tvoria hlavné jedlá (raňajky, obed, večera, pri diétnom stravovaní druhá večera) a vedľajšie jedlá (desiata, olovrant). Mobilní klienti sa stravujú v spoločnej jedálni, kde ich obsluhuje zdravotnícky personál. Imobilní klienti sú obsluhovaní na svojich izbách.

1. racionálna strava:
a) 28.- mes.: 2,49 € / denne + 1,75 € = 4,24 / denne - 118,72 € / mesačne
b) 29.- mes.: 2,49 € / denne + 1,75 € = 4,24 / denne - 122,96 € / mesačne
c) 30.- mes.: 2,49 € / denne + 1,75 € = 4,24 / denne - 127,20 € / mesačne
d) 31.- mes.: 2,49 € / denne + 1,75 € = 4,24 / denne - 131,44 € / mesačne

2. šetriaca strava:
a) 28.-mes.: 2,74 € / denne + 1,75 € = 4,49 / denne - 125,72 € / mesačne
b) 29.-mes.: 2,74 € / denne + 1,75 € = 4,49 / denne - 130,21 € / mesačne
c) 30.-mes.: 2,74 € / denne + 1,75 € = 4,49 / denne - 134,70 € / mesačne
d) 31.-mes.: 2,74 € / denne + 1,75 € = 4,49 / denne - 139,19 € / mesačne

3. diabetická strava:
a) 28.-mes.: 3,12 € / denne + 1,75 € = 4,87 / denne - 136,36 € / mesačne
b) 29.-mes.: 3,12 € / denne + 1,75 € = 4,87 / denne - 141,23 € / mesačne
c) 30.-mes.: 3,12 € / denne + 1,75 € = 4,87 / denne - 146,10 € / mesačne
c) 31.-mes.: 3,12 € / denne + 1,75 € = 4,87 / denne - 150,97 € / mesačne
Odkázanosť
Odkázanosť - sa vypočíta v závislosti od stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby určeného v posudku o odkázanosti na sociálnu službu podľa zdravotného stavu vydaného obcou, mestom alebo Vyšším územným celkom v Nitre. Služby nášho zariadenia sú určené predovšetkým občanom s odkázanosťou V. a VI. stupňa.

II. stupeň odkázanosti:
a) 28.-mes.: 1,03 € / denne = 28,84 € / mesačne
b) 29.-mes.: 1,03 € / denne = 29,87 € / mesačne
c) 30.-mes.: 1,03 € / denne = 30,90 € / mesačne
d) 31.-mes.: 1,03 € / denne = 31,93 € / mesačne

III. stupeň odkázanosti:
a) 28.-mes.: 1,53 € / denne = 42,84 € / mesačne
b) 29.-mes.: 1,53 € / denne = 44,37 € / mesačne
c) 30.-mes.: 1,53 € / denne = 45,90 € / mesačne
d) 31.-mes.: 1,53 € / denne = 47,43 € / mesačne

IV. stupeň odkázanosti:
a) 28.-mes.: 2,11 € / denne = 59,08 € / mesačne
b) 29.-mes.: 2,11 € / denne = 61,19 € / mesačne
c) 30.-mes.: 2,11 € / denne = 63,30 € / mesačne
d) 31.-mes.: 2,11 € / denne = 65,41 € / mesačne

V. stupeň odkázanosti:
a) 28.-mes.: 2,50 € / denne = 70,00 € / mesačne
b) 29.-mes.: 2,50 € / denne = 72,50 € / mesačne
c) 30.-mes.: 2,50 € / denne = 75,00 € / mesačne
d) 31.-mes.: 2,50 € / denne = 77,50 € / mesačne

VI. stupeň odkázanosti:
a) 28.-mes.: 3,00 € / denne = 84,00 € / mesačne
b) 29.-mes.: 3,00 € / denne = 87,00 € / mesačne
c) 30.-mes.: 3,00 € / denne = 90,00 € / mesačne
d) 31.-mes.: 3,00 € / denne = 93,00 € / mesačne
Iné činnosti
Starostlivosť o osobné prádlo ako aj posteľné prádlo je zabezpečované vlastnou práčovňou. Celková úhrada v našom zariadení je vypočítaná v závislosti od počtu lôžok na izbe, kde je klient umiestnený, od stupňa odkázanosti na sociálnu službu a od druhu odoberanej stravy.

1. upratovanie:
- 0,30 € / denne x 8 (mes.štandard) = 2,40 € / mesačne
- 0,30 € / denne x 28 (mesačne) = 8,40 € / mesačne
- 0,30 € / denne x 29 (mesačne) = 8,70 € / mesačne
- 0,30 € / denne x 30 (mesačne) = 9,00 € / mesačne
- 0,30 € / denne x 31 (mesačne) = 9,30 € / mesačne

2. pranie:
- 0,30 € / denne x 8 (mes.štandard) = 2,40 € / mesačne
- 0,30 € / denne x 15 (mes.štandard) = 4,50 € / mesačne

3. žehlenie a údržba bielizne a šatstva:
- 0,40 € / denne x 8 (mes. štandard) = 3,20 € / mesačne
- 0,40 € / denne x 15 (mes. štandard) = 6,00 € / mesačne

4. užívanie spoločných priestorov:
- 0,10 € / denne x 28 (mesačne) = 2,80 € / mesačne
- 0,10 € / denne x 29 (mesačne) = 2,90 € / mesačne
- 0,10 € / denne x 30 (mesačne) = 3,00 € / mesačne
- 0,10 € / denne x 31 (mesačne) = 3,10 € / mesačne

Pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva nad rámec uvádzaných štandardov sa vyúčtováva nasledujúci kalendárny mesiac na základe skutočne odobratých služieb.