MAGNÓLIA

Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo

O zariadení


Budova zariadenia je situovaná na okraji mesta Hurbanovo. Tvorí ju dvojposchodová budova s prístavbami, lôžková časť, dielne, kotolňa, práčovňa, jedáleň, garáže a iné prevádzkové miestnosti. Obytná časť pozostáva z 12-tich jednoposteľových, z 39- dvojposteľových a z 30-tich trojposteľových izieb.
Na prvom a druhom poschodí sa nachádzajú izby pre mobilných prijímateľov sociálnych služieb, administratíva, spoločenské miestnosti, sesterské izby a spoločné sociálne zariadenia. Na prízemí je jedáleň a vstupná hala s recepciou, kuchyňa, oddelenie pre čiastočne imobilných klientov, oddelenie pre imobilných klientov a spoločné sociálne zariadenia. Všetky vstupy do budovy sú vybavené bezbariérovými vstupmi.

Prijímatelia sociálnych služieb v našom zariadení môžu využívať rehabilitačné oddelenie vytvorené v pivničných priestoroch prístavby, v ktorých sú umiestnené vírivé vane, perličkový kúpeľ, masážne lehátka a iné rehabilitačné pomôcky.
Vzhľadom ku klientele nášho zariadenia, ktorú tvoria aj osoby s vývinovými poruchami, s mentálnym a telesným postihnutím, sme na druhom poschodí zriadili miestnosť Snoezelen. Je to terapeutická metóda, ktorá v príjemnom a upravenom prostredí, pomocou zvukových a svetelných efektov, vôní a hudby napomáha k zlepšeniu schopností, relaxácie a uvoľnenia, komunikácie, k zníženiu agresívneho správania klienta. V našom zariadení je Snoezelen vybavená ako biela miestnosť so svetlami, svetelnými vláknami, vodnými valcami, obrazovým projektorom a zvukovými reflektormi. Snoezelen využívame v rámci individuálnej alebo skupinovej terapie.

Okrem spoločenských miestností slúžiacich na príjemné posedenia a kultúrne vystúpenia, je vytvorená modlitebná miestnosť, ktorú môžu využívať rôzne cirkvi, podľa požiadaviek jednotlivých prijímateľov sociálnych služieb.
Pre aktívnych klientov organizujeme časté prechádzky na čerstvom vzduchu , alebo drobné brigádnické činnosti pri úprave okolia nášho zariadenia.