MAGNÓLIA

Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo

 • Stacks Image 83011

  Babtistická cirkev u nás

 • Stacks Image 84166

  Aktivizácia klientov

 • Stacks Image 84182

  Beseda s policajtom

 • Stacks Image 84194

  Jarná bridáda

 • Stacks Image 84289

  Jarná prechádzka

 • Stacks Image 84294

  p. Ecseková oslavuje 70 rokov

 • Stacks Image 84299

  p. Földesová oslavuje 90 rokov

 • Stacks Image 84304

  Májové slnko

 • Stacks Image 84359

  Výlet Tata Maďarsko I.

 • Stacks Image 84364

  Festival v Nových Zámkoch

 • Stacks Image 84369

  Juniáles

 • Stacks Image 84374

  Výlet loďou

 • Stacks Image 84227

  Výlet Tata Maďarsko II.

 • Stacks Image 84232

  Kvíz

 • Stacks Image 84237

  Tata tábor

 • Stacks Image 84242

  Budapest divadlo

 • Stacks Image 85068

  Čistenie gaštanov

 • Stacks Image 85073

  Levice

 • Stacks Image 85078

  Domov baví domov - Maňa

 • Stacks Image 85083

  Mesiac úcty k starším

 • Stacks Image 85118

  Čistenie orechov

 • Stacks Image 85123

  Výstava ručných prác

 • Stacks Image 85128

  Mikuláš u nás

 • Stacks Image 85133

  Stolný tenis -Topoľčany

 • Stacks Image 85176

  Štedrý večer

 • Stacks Image 85181

  Vianočné koledy

 • Stacks Image 85186

  Vianočný pozdrav Nitra